Grad Visoko

16.10.2019

Gradonačelnica Babić upriličila obilazak područja u naseljima Kaljuni i M.Čajno

Gradonačelnica Amra Babić, zajedno sa svojim saradnicima iz Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke, upriličila je obilazak područja na kojima su okončani radovi na asfaltiranju puta u naselju Kaljuni, MZ Podvinci i radovi na asfaltiranju puta u naselju Malo Čajno, MZ Gračanica.

516

U naselju Kaljuni je asfaltirano 320m puta, širine 2,5m. Sredstva su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko, a ukupna vrijednost radova iznosi 27 686,00 KM. Za izgradnju puta u M.Čajnu, MZ Gračanica su izdvojena sredstva iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu, a ukupna vrijednost radova iznosi 23 518,00KM, asfaltirano je 210m puta, širine 3m. Navedene projekte je izvela Grupa ponuđača: Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko i Trgošped d.o.o. Kakanj. Nadzor je vršila firma BauArt d.o.o. Visoko. Svi radovi su izvedeni u skladu sa tehničkim uvjetima građenja i prije planiranog roka, na mjestima koja ranije nisu imala putnu infrastrukturu.

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke 

Press Grada Visoko