Grad Visoko

16.10.2019

Gradska uprava potvrdila uspješno provođenje ISO standarda

Nakon provedenog dvodnevnog nadzornog audita u svim službama u Gradskoj upravi, danas je održan završni sastanak na kojem je auditor podnio izvještaj o nadzornom auditu provjere sistema upravljanja kvalitetom i zaštite okoline.

Vodeći auditor za sisteme upravljanja kvalitetom, zaštitom okoline i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu certifikacijske kuće TUVadria d.o.o. - mr.sci Mirsad Begić je utvrdio da Gradska uprava uspješno upravlja sistemom kvaliteta i zaštitom okoline u skladu sa dva ISO standarda, upravljanja kvalitetom - ISO 9001:2015. i zaštitom okoline - ISO 14001:2015. Tom prilikom se zahvalio gradonačelnici Babić kao i svim uposlenicima Gradske uprave za odličnu saradnju u protekla dva dana.

52

Prema rezultatima, nakon izvršene kontrole procesa svih službi prema određenim zahtjevima, Grad Visoko zadovoljava kriterije za potvrđivanje certifikata. Mr.sci Mirsad Begić je naglasio da Gradska uprava ima dobar i dokumentiran sistem koji se primjenjuje u skladu sa zahtjevima oba standarda, čestitao je gradonačelnici Babić, svim uposlenicima, kao i građanima koji mogu biti ponosni što su dio Uprave koja brine o kvaliteti njihovog života.

Gradonačelnica Babić  je izrazila zadovoljstvo postignutim rezultatima i naglasila da će Gradska uprava i dalje nastaviti raditi na unapređenju kvaliteta i zaštite okoline. Zahvalila se konsultantskoj kući sa vodećim konsultantom gosp. Muhamedom Lemešom i gđom. Amelom Skopljak na vođenju u kompletnom ovom procesu, te uposlenicima koji su se potrudili da auditoru što kvalitetnije i efektivnije prezentiraju procese.

 

Press Grada Visoko