Grad Visoko

08.10.2019

Intenzivirani radovi na rekonstrukciji svlačionica sa sanitarnim prostorijama u “OŠ Kulin Ban” Visoko

U skladu sa potpisanim Sporazumom o dodjeli nepovratne finansijske pomoći Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske za aplicirani projekat „Renoviranje sanitetsko-higijenskih uslova “OŠ Kulin Ban Visoko BiH”, dana 20.09.2019.godine su započeti radovi na realizaciji navedenog projekta.

532

U prethodnom periodu su izvršeni radovi na novom priključku vodovodne i kanalizacione mreže, kao i demontaža postojećih sanitarija i vrata.

527

Trenutnim radovima na postavljanju novih zidnih i podnih pločica, prethodila je zamjena kompletnih pripadajućih instalacija.

529

Realizacijom ovog projekta “OŠ Kulin Ban” će omogućiti bolje uslove učenicima i klubovima koji koriste svlačionice za treninge i održavanje različitih sportsko – rekreativnih manifestacija. 

 

Press Grada Visoko