Grad Visoko

15.10.2019

Intenzivirani radovi u poslovnoj zoni Ozrakovići

U skladu sa potpisanim Ugovorom broj: 01/2-02-946/19 od 19.08.2019. koji se odnosi na izgradnju saobraćajnice kroz poslovnu zonu Ozrakovići, radovi se intenziviraju. Izvođač radova „ŠPIC BETON“ d.o.o. Zenica je pristupio skidanju postojećeg asfaltnog kolovoza, iskopu kanala fekalne i oborinske kanalizacije.

Napominjemo da su sredstva obezbijeđena putem aplikacije Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u sklopu Grant sheme “Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH”. Iznos odobrenih sredstava od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta je 250.000,00 KM.

 

Press Grada Visoko