Grad Visoko

18.10.2019

Najava 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

 

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 3.sjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

 

25.10.2019. godine (petak) u Velikoj sali Grada Visoko, sa početkom u 16.00 sati.

 

sa slijedećim:

 

D N E V N I M   R E D O M

1.      Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Visoko
 
2.      Prijedlog izmjena  i dopuna Budžeta  Grada Visoko za 2019.godinu
        IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice
 
3.  Prijedlog  izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta   
     Grada Visoko za   2019.godinu.
        IZVJESTILAC:Emir Fejzović,pomoćnik Gradonačelnice
 
4.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području
            Grada Visoko za 2019. godinu,
     IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice
 
5.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline
     Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2019. godinu,
     IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice
 
6.  Prijedlog odluke o  imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko
   IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
 
7.  Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini
    JP   “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za konačno  imenovanje  člana Nadzornog   
    odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko
    IZVJESTILAC: Suada Koljenovićpredstavniku Grada Visoko u Skupštini  JP  “Visoko       
    Ekoenergija” d.o.o.Visoko  iZekija Omerbegović, sekretar Gradskog  vijeća Visoko
 
8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP           
    "Visoko "d.o.o. Visoko za  konačno imenovanje  člana Nadzornog  odbora JKP "Visoko”
     d.o.o. 
      IZVJESTILAC: Suada Koljenovićpredstavnik Grada Visoko u Skupštini  JKP  "Visoko "d.o.o.          
    Visoko  i Zekija Omerbegović, Gradskog vijeća Visoko
 
9.  Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period 1.1.2019.- 30.06.2019.godine.
            IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice
 
10. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i   
      socijalno-ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica  na području Grada  
      Visoko za 2018.godinu
      IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnice
 
11. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području GradaVisoko za 2018.godinu
     IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice
 
12. Vijećnička pitanja i inicijative

 

            Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

 

Materijalhttps://www.dropbox.com/sh/pqffnms9kf1h71m/AAC-nh8Vhx_Z_mQiU4e6WoBwa?dl=0

 

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za  izbor i imenovanja

 

21.10.2019.

16:00

2.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

 

22.10.2019.

15:30

3.

Komisija za društvene djelatnosti

 

22.10.2019.

16:00

4.

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

 

23.10.2019.

15:00

5.

Komisija za statut i propise

 

23.10.2019.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Gradskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.