Grad Visoko

23.09.2013

Obavijest o konačnoj listi lica za dodjelu plastenika

Na osnovu protokola zaključenog između Općine Visoko i organizacije „Yardim Eli„ kojim su osigurana donatorska sredstva za razvoj plasteničke proizvodnje, Općinska načelnica je rješenjem br.01/2-02-815/13 od dana 11.07.2013. godine, imenovala Komisiju za provođenje postupka po Jvnom pozivu za dodjelu plastenika na području općine Visoko.

Na Javni poziv se prijavilo 107 lica. Po završenom pozivu Komisija je pregledala podnesene zahtjeve i priloženu dokumentaciju, te odbila 9 prijava (nepotpuna dokumentacija ili neispunjavanje uvjeta traženih u Javnom pozivu).

U periodu od 14.08 do 23.08.2013.godine, Komisija je izvršila uviđaj na licu mjesta po podnesenim prijavama, a s ciljem utvrđivanja uslova za instaliranje plastenika i kvaliteta vodosnabdijevanja.

Komisija je sačinila rang listu lica koja ispunjavaju uslove tražene u Javnom pozivu, te nakon potvrđivanja rang liste od strane Općinske načelnice, sačinjena je konačna lista lica kojima će biti dodijeljeni plastenici.

 

 

KONAČNA LISTA LICA KOJIMA ĆE BITI DODJELJENI PLASTENICI

 

RB.

 

PREZIME I IME

MJESTO

1.

 Pušćul Mevludin

Lisovo

2.

 Buza Mirsad

D.Moštre

3.

 Bešlić Muamer

G.Porječani

4.

Sokolović Alija

Bare

5.

Kaplan Omer

Zagornica

6.

Rožajac Meho

Hlapčevići

7.

Ganić Almir

G.Porječani

8.

Tatar Ramiz

Vratnica

9.

Bajrić Husjen

Bradve

10.

Hasandić Almir

Tramošnjik

11.

Vračo Begzada

Okolišće

12.

Čelić Smajo

M.Čajno

13.

Kuvać Sreten

T.Polje

14.

Konjo Faik

Carica

15.

Valjevac Suad

Maurovići

16.

Durić Hajrudin

Veruša

17.

Litrić Kenan

Rašidovića

18.

Plavčić Nedžad

Grđevac

19.

Bajrić Zakir

Orašac

20.

Mlivić Avdo

V. Čajno