Grad Visoko

26.09.2013

U toku rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Rašidovića

JKP «Visočica» Visoko, izvodi radove na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Rašidovića, uz rekonstrukciju kanalizacione mreže u skladu sa zatečenim stanjem. Radovi se finansiraju kroz Program utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne mreže na području općine Visoko za 2013. godinu, planiran budžetom Općine Visoko za 2013. godinu i imaju za cilj poboljšati kvalitet usluge postojećim korisnicima, smanjiti gubitke u mreži te omogućiti proširenje mreže na vršni dio ulice Rašidovića.

Nakon završetka planiranih radova, pristupit će se izradi Rješenja vodosnabdijevanja stanovnika ovoga područja koji trenutno nisu priključeni na gradski vodovod.

 

Press Općine Visoko