Općina Visoko

22.09.2017

SERVISNE INFORMACIJE ZA PETAK, 22.09.2017.

Radno vrijeme Općine Visoko od 08:00 do 16:00 sati.

Pauza od 10:30 do 11:00 sati.

Evidencija o godišnjim odmorima i bolovanjima zaposlenika Općine Visoko po općinskim službama:

 

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Bolovanje

Faruk Kovač

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline

Bolovanje

Alma Ahmić

 

Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina

Bolovanje

Emina Kalić

Muhidin Alibegović

 

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Godišnji odmor

Melin Abadžija

Diana Hadžimehanović

Aida Buhić

Bolovanje

Azra Mašić

Muvedeta Karavelić

Adnan Memić

 

Služba civilne zaštite

Godišnji odmor

Amir Karavdić

Kenan Trako