Grad Visoko

10.09.2019

Obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije u naselju Luke

U skladu sa javnim pozivom koji je objavio UNDP za odabir projekata u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, aplicirano je sa projektom Obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije u naselju Luke. Odobrena su sredstva UNDP u iznosu od 15.410,50 KM, uz sufinansiranje Grada Visoko iznosom od 6.604,50 KM.

Projekat obuhvata postavljanje pokazivača brzine, sedam LED pješačkih znakova i obnavljanje horizontalne signalizacije.

Efikasno i bezbjedno upravljanje saobraćajem je moguće primjenom savremenih tehnika regulisanja saobraćaja koje u znatnoj mjeri zavise od kvalitetne saobraćajne signalizacije i to horizontalne, vertikalne i ostale nestandardne signalizacije.

Prekoračenje brzine i neprilagođena brzina su najučestaliji problemi današnjice koji doprinose nastanku velikog broja saobraćajnih nezgoda u kojima se gube ljudski životi ili nastaju trajni invaliditeti povrijeđenih osoba. Zbog toga je regulisanje brzine centralni dio sigurnosnog sistema koji se sastoji od postavljanja odgovarajućih uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila.

U naselju Luke gravitira veliki broj pješaka naročito djece te su zabilježeni izraženi pješački tokovi obzirom da se u neposrednoj blizini nalaze srednje i osnovne škole, te druge javne ustanove zaštita ovih učesnika saobraćaja je bila prioritet. Ovim projektom se nastoji podići svijest kod građana o poštivanju saobraćajne signalizacije.

Nastavak radova na obnavljanju horizontalne signalizacije Grad Visoko je obezbjedio kroz Program tekućeg održavanja.

Obzirom da će se nastavak radova izvoditi u večernjim satima molimo sve vozače za razumijevanje i strpljenje.

 

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

 

Press Grada Visoko