Grad Visoko

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

doc-ikonica ZAHTJEV ZA IZLAZAK NA LICE MJESTA SANITARNOG INSPEKTORA

 

doc-ikonica Izjava - Kucna lista
doc-ikonica

Prijava - zahtjev - za ispravak-promjenu podataka u matcnoj knjizi

doc-ikonica

Prijava (zahtjev) za upis činjenica u matičnu knjigu

doc-ikonica

PRIJAVA ZA SKLAPANJE BRAKA PRIJE ROKA OD 30 DANA

doc-ikonica

Prijava za sklapanje braka

 doc-ikonica  PRIJAVA(ZAHTJEV) ZA UPIS ČINJENICE DRŽAVLJANSTVA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
doc-ikonica

PRIJAVA(ZAHTJEV) ZA UPIS PODATAKA U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

doc-ikonica

PRIJAVA(ZAHTJEV) ZA UPIS ROĐENJA DJETETA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

doc-ikonica PRIJAVA(ZAHTJEV) ZA UPIS VJENČANJA U MATIČNU KNJIGU VJENČANIH
 doc-ikonica  Punomoć
doc-ikonica Saglasnost
doc-ikonica Zahtjev u pristup informacijama
doc-ikonica Zahtjev za izdavanje kucne liste za inostranstvo
doc-ikonica Zahtjev za izdavanje potvrde za izdržavanje
doc-ikonica Zahtjev za izdavanje uvjerenja potvrde iz matične knjige
doc-ikonica ZAHTJEV ZA IZLAZAK NA LICE MJESTA - GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA
doc-ikonica ZAHTJEV ZA IZLAZAK NA LICE MJESTA KOMUNALNOG INSPEKTORA
doc-ikonica ZAHTJEV ZA NAKNADNI  UPIS
doc-ikonica Zahtjev za naknadu troškova prijevoza
doc-ikonica Zahtjev za ovjeru potpisa van zgrade
doc-ikonica Zahtjev za upis  činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih
doc-ikonica Zahtjev za upis cinjenice rođenja u maticnu knjigu rođenih s konstataciojim državljanstva BiH FBiH
doc-ikonica Zahtjev za upis činjenice sklapanja braka u matičnu knjigu vjenčanih
doc-ikonica

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SANITARNE SAGLASNOSTI NA LOKACIJU / PROJEKAT / UPOTREBU

doc-ikonica ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SPROVODNICE / EXHUMACIJE
doc-ikonica Obrazac-zahtjeva-za-izdavanje uvjerenja Raseljena
doc-ikonica Obrazac-zahtjeva-za-kiriju
doc-ikonica Obrazac-zahtjeva-za-odjavu-raseljenog-lica
doc-ikonica Obrazac-zahtjeva-za-prinavanja-statusa-raslica-za-dijete-novoro
doc-ikonica Obrazac-za-izdavanje- Legitimacije , Promjena banke , Formulari
doc-ikonica Obrazac-za-izdavanje-uvjerenja _1_
doc-ikonica obrazac-za-prestanak-statusa-ras-lica-smrt
doc-ikonica Zahtjev-za-jednnokratna pomoć RASELJENA -u-BIZ-u
doc-ikonica Zahtjev-za-jednokratnu pomoć-u-BIZ-u
doc-ikonica Zahtjev-za-preseljenje-predmeta
doc-ikonica Zahtjev-za-priznavanje-prava-na-porodiƒnu-invalidninu