Grad Visoko

Elektronsko praćenje predmeta S ciljem transparentnosti i poboljšanja komunikacije sa građanima, Općina Visoko je pokrenula novi servis koji omogućava da se putem web stranice informišete o statusu zahtjeva koji ste predali u Općini.
Unosom broja predmeta provjerite trenutno stanje obrade vašeg zahtjeva.