Grad Visoko

Javni pozivi,konkursi i oglasi Pregled javnih poziva, tendera, konkursa i oglasa koje raspisuje Općina Visoko

 

 

 

Preliminarna lista za stipendije 2016/2017

 

Javna nabavka za rekonstrukciju klasične raskrsnice u kružnu raskrsnicu

 

Uputstvo za korištenje sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta

 

Tekst javnog poziva

 

Izgradnja javne rasvjete po lotovima kako slijedi: LOT 1 – Izgradnja javne rasvjete na R445 – od ulaza u Prevent do raskrsnice
kod mosta Podvanj; LOT 2 – Izgradnja javne rasvjete na R443 – Zbilje – Buci – nastavak; LOT 3 – Izgradnja javne rasvjete u
naselju Ozrakovići

 

Adaptacija kabineta i pratećih kancelarija

 

Rješenje o biračkom mjestu

 

Preliminarna rang lista - taksistajališta 2017.

 

Javna nabavka za realizaciju projekata

 

Javna nabavka za asfaltiranje puta i izgradnju vodovodne mreže u Malom Čajnu

 

Zamjena postojeće javne rasvjete po lotovima kako slijedi: LOT 1 – Zamjena postojeće javne rasvjete LED rasvjetom u ulici
Branilaca; LOT 2 – Zamjena postojeće javne rasvjete LED rasvjetom u ulici Podvisoki

 

Javni poziv - volonteri 2017.

 

Strategija razvoja turizma

 

Izgradnja javne rasvjete po lotovima kako slijedi: LOT 1 – Izgradnja javne rasvjete u naselju Topuzovo Polje – nastavak; LOT 2
– Izgradnja javne rasvjete u naselju Čekrekčije do ŽCP – nastavak; LOT 3 – Izgradnja javne rasvjete – Kulturni centar Altindag

 

Tekst Oglasa-rješavanje stambenog pitanja

 

Konkurs 2016-2017

 

Pružanje usluga revizije projekata za 2017. god. po lotovima

 

Vršenje usluga stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom objekata niskogradnje i javne rasvjete

 

Izrada Glavnog projekta saobraćajnice kroz industrijsku zonu Ozrakovići

 

Izgradnja prostora za zbrinjavanje pasa lutalica

 

Stipendija za nadarene učenike osnovnih škola - lista

 

Stipendija za nadarene učenike srednjih škola - lista

 

Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017. godinu

 

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora JKP "VISOKO"d.o.o VISOKO

 

Lista stipendista Ministarstva za boračka pitanja ZDK za studijsku 2016/2017 godinu 

 

Prijavni obrazac za finansiranje biznisa

 

Kriterij za ocjenjivanje prijava

 

Tekuće održavanje i interventno djelovanje u 2017.god. po lotovima i to: LOT 1- Tekuće održavanje javne rasvjete i semafora;
LOT 2 - Interventno djelovanje na putnoj infrastrukturi; LOT 3 - Održavanje vertikalne signalizacije i opreme na putno
j infrastrukturi; LOT 4 - Održavanje horizontalne signalizacije.

 

Zamjena postojeće javne rasvjete LED rasvjetom – dionica od raskrsnice „Ciglane” do Kraljevca (uz glavnu saobraćajnicu)

 

Javni poziv za učešće u tehničkom pregledu

 

Javni poziv za odabir 20 korisnika za dodjelu plastenika

 

JU Dom zdravlja Visoko - Javni oglas

 

1- Javni poziv LOD 2017.

2- Smjernice za aplikante Općina Visoko 2017.

3- Projektni prijedlog 1 - 2017.

4- Pregled budžeta 2017.

5- Matrica logičkog okvira rada 2017.

6- Plan aktivnosti i promocije 2017.

7- Administrativni podaci o aplikantu 2017.

8- Finansijska identifikaciona forma 2017.

9- Izjava o podobnosti 2017.

10- Lista za provjeru 2017.

 

 Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko za školsku 2016/2017 godinu.

 

Lista studenata koji su ostvarili pravo na studentsku stipendiju za nadarene studente

 

Stipendije-preliminarna lista za 2016/2017

 

Nabavka i isporuka lanaca za snijeg za radnu mašinu MST M 644 (4kom.)

 

Javni poziv - Obrazac prijave

 

Konkuretski zahtjev za pružanje usluge fizičkog obezbjeđenja lica i imovine u zgradi općine Visoko

 

Izgradnja javne rasvjete u naseljima Kahve i Potnjik, MZ Topuzovo Polje

 

Utopljavanje – povećanje energetske efikanosti zgrade Općine Visoko – nastavak

 

Izgradnja javne rasvjete Visočica-Stari grad, općina Visoko

 

Asfaltiranje lokalnog puta Stari grad „Visoki“

 

Javni poziv za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno radno vrijeme u Općini Visoko

 

Javna nabavka: Osiguranje za 2016/2017

 

Javna nabavka za pružanje usluga - 3 LOTA

 

Stipendije za udžbenike u 2016/2017. godini - Konačna lista

 

Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Zimča

 

Stipendije za udžbenike u 2016/2017. godini

 

 Konačna lista kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju

 
Tenderska dokumentacija I dio  
Konkurentski zahtjev za fizičko obezbjeđenje lica i imovine u zgradi Općine Visoko  

Nabavka računarske opreme

 

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke tonera i ketridža

 

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - uklanjanje pomoćnih objekata - garaža

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU ROBA

 

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - servisiranje automobila

 

Obavještenje o nabavci - rezervoar Kula Banjer

 

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

 

Obavještenje o nabavci

 

Prijava za javni poziv

 

Izjava

 

Grafički prikaz regulacije saobraćaja u centru Šareni Hanovi

 

 Odluka o regulaciji saobraćaja u sekundarnom centru Šareni Hanovi

 

OSIGURANJE VOZILA SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE

 

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

 

Obavještenje o dodjeli ugovora

 

Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Šošnje, MZ Podvinci - elektroradovi - ponovljeni postupak

 

Upitnik za istraživanje javnog mišljenja o stanju okoliša u Općini Visoko

 

Javna nabavka za realizaciju projekata (2 LOT-a) kako slijedi: LOT 1- Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u
naselju Vratnica, općina Visoko; LOT 2- Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijone mreže u naselju Malo Čajno, MZ
Gračanica.

 

Javna nabavka za realizaciju projekata (2 LOT-a) kako slijedi: LOT 1 – Rekonstrukcija lokalnog puta Mulići – Porječani, MZ
Arnautovići i MZ Porječani LOT 2 – Rekonstrukcija lokalnog puta u naselju Oštrac, MZ Buci

 

Nabavka usluga revizije projekata za 2016. god. po lotovima

 

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/-ICE JAVNE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO

JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI

ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO

 

 K O N K U R S

 Za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno radno vrijeme u

 JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko 

 

 

SLUŽBENE NOVINE ZDK

 

Nabavka roba: LOT1-kancelarijski materijal i LOT2 toneri i ketridži

 

Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Šošnje - elektro radovi

 

Sanacija krova na Kulturnom centru Prijeko - ponovljeni postupak

 

Izrada elaborata po lotovima

 

PRILOZI

 

Javna nabavka za pružanje usluga izrade projekata

 

Konačna preliminarna lista za stipendije

 

Izbor potencijalnih trenera za obuku članova biračkih odbora

 

Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti

 

Osiguranje vozila Službe civilne zaštite

 

Preliminarna lista za dodjelu stipendija

 

JAVNA NABAVKA ZA PRUŽANJE USLUGA IZRADE IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA MOSTA U MZ LIJEŠEVA

 

Lista uspješnih kandidata za dodjelu podsticaja

 

Javni poziv za izbor najuspješnijih literarnih i likovnih radova

 

Javna nabavka za realizaciju projekata - rekonstrukcija lokalnih puteva

 

Javna nabavka za realizaciju projekata po lotovima

 

Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke

 

Pružanje usluge izrade Regulacionog plana "Kralupi" - Visoko

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - 3 LOTA

 

Obavijest - 39. sjednica Općinskog vijeća

 

Obavještenje o nabavci - 5 lotova

 

JAVNI POZIV NAMJEŠTENIKA U CZ

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI-Carica potporni zid

 

JAVNI KONKURS

ZA ODABIR KORISNIKAGRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

ZA 2016. GODINU

 

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

općine Visoko za 2016. godinu

 

 

 

Obavještenje o javnoj nabavci putem konkurentskog zahtjeva sa dodatnom objavom za Pružanje usluge izrade energetskih pregleda 9 objekata kolektivnog stanovanja i 2 javne ustanove na području općine Visoko.

 

 

JAVNI POZIV-JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU

 

JAVNO NADMETANJE-LICITACIJA

           ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE RADI POSTAVLJANJA LJETNE BAŠTE

 

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJLJEPŠEG VRTA/BALKONA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

 

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU ZDK ZA AKADEMSKU 2015/2016

 

 

Obavijest o instruktivnom pripremnom seminaru za polaganje pravosudnog ispita

 

 

OGLAS

za dodjelu podsticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 

 

 

JAVNI POZIV

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Visoko

 

 

 

 

J A V N I   P O Z I V

za prijem lica sa završenom srednjom stručnom spremom u  Službi civilne zaštite općine Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

 

 

J A V N I   O G L A S

za popunu radnih mjesta namještenika na određeno vrijeme u Općini Visoko

 

 

J A V N I   P O Z I V

za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom u  Jedinstveni općinski organ uprave općine Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

 

           JAVNI POZIV

            za učešće u nagradnom takmičenju prikupljanja starog papira, plastičnih flaša, čepova i limenki pod sloganom «PRIPREMA, RECIKLIRAJ, SAD!»

 

 

 

 

OGLAS
za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih
porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja

 

 

JAVNI POZIV

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Visoko

 

 

JAVNI OGLAS

za prikupljanje zavorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

                                                           

 

 

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih sredstava porodicama čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće na području općine Visoko

 

 

 

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI OPĆINA VISOKO U 2016. GODINI

PRILOZI

 

 

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

KOORDINATOR ZA KULTURNO-UMJETNIČKU I OBRAZOVNU DJELATNOST

 

 

                 JAVNI OGLAS - PONOVLJENI

                        za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

 

 

 

KONKURS

za radno mjesto:

bibliotekar

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

JAVNA RASPRAVA

 

O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONIH PLANOVA: ZIMČA, GORANI I i RADOVLJE

 

 

JAVNI POZIV

za dodjelu javne površine u svrhu postavljanja

privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe

 

 

    JAVNI OGLAS

 

                        za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

 

 

 

Informacija

 

 

 

 

KONKURS

 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/-ICE JAVNE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO

 

 

 

JAVNI POZIV

      Za sve škole na području Općine Visoko da kandidiraju projekte koji se tiču prikupljanja i održivog upravljanja ambalažnim otpadom uz sufinansiranje Općine Visoko
 

 

J A V N I   P O Z I V

 

za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom u  Jedinstveni općinski organ uprave općine Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

JAVNI POZIV

za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2015. godini za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije

 

 

 

 

JAVNI POZIV

 

za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2015. godini za držanje pčelinjih zajednica

 

 

 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE VISOKO ZA PERIOD 2015-2021

 

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA

 OPĆINE VISOKO ZA PERIOD 2015-2021

 

 

JAVNI POZIV ZA  JAVNU RASPRAVU O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE VISOKO ZA PERIOD 2015-2021 GODINA

 

JAVNI POZIV NA

JAVNU RASPRAVU O

 

 

 

1. NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2016. GODINU-NACRT

 

2. NACRTU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2016. GODINU-BUDŽET

 

3. NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2016. GODINU-ODLUKA

4.Obrazlozenje NACRTA BUDŽETA za  2016.godine

 

 

JAVNI POZIV za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2015.godinu

 

 

J A V N I   P O Z I V

 

Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

 

za podnošenje prijava za obnovu  i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje sredstava razvoju poduzetništva i obrta u 2015. godini

 

 

 

JAVNI POZIV   za poticaj samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede.

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih  finansiranju energetskog pregleda i certificiranja u svrhu utopljavanja objekata – javne ustanove i stambeni objekti kolektivnog stanovanja na području općine Visoko

 

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga projekata za izradu prijedloga

Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2016.g.

(cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta)

 

 

 

 

 

KONKURS
ze dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodice
za studijsku 2015./20l6.godinu

 

 

J A V N I   O G L A S

za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko

 

 

 

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU – Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja

 

 

JAVNI POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ODLUKE O OPĆINSKIM KOMUNALNIM TAKSAMA

 

JAVNI POZIV

za odabir korisnika Projekta „Razvoja savremene proizvodnje jagodičastog voća na području općine Visoko u cilju zapošljavanja stanovništva u ruralnim područjima na području općine Visoko“

 

  JAVNI OGLAS  za popunu radnog  mjesta

Domar - ložač

 

K O N K U R S

Za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima,

 

  Obavještenje/poziv za medije

 

 

JAVNI POZIV

za odabir korisnika Projekta „Razvoja savremene proizvodnje jagodičastog voća na području općine Visoko u cilju zapošljavanja stanovništva u ruralnim područjima na području općine Visoko“

 

 J A V N I    P O Z I V

 

 

 JAVNI OGLAS

 za popunu radnog mjesta domar-redar na neodređeno

 vrijeme u JU „Centar za kulturu i edukaciju“ Visoko

 

 

Javni pozivi Ze-Do kantona na dan 08.08.2015

 

JAVNI OGLAS-PONOVLJENI za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

J A V N I   O G L A S
za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko

 

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu
”Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”
koji organiziraju UNDP LOD IV projekat i Općina Visoko
 

 

 JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA JAČANJE LOKALNE DEMOKRACIJE/DEMOKRATIJE IV – LOD IV KOJI FINANSIRA EUROPSKA UNIJA

 

JAVNI OGLAS  za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

JAVNI POZIV
za podizanje zasada maline koje će sufinansirati Ministarstvo za boračka pitanja Ze-Do  kroz projekat samozapošljavanja:

 
KONKURS
za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima - djeci branilaca za školsku 2015.2016. godinu
 
Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnog  prostora  kojim pravo raspolaganja ima Općina Visoko, na adresi ul. Kralja Tvrtka br.33A  
 Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnog  prostora  kojim pravo raspolaganja ima Općina Visoko, u Multimedijalnom centru Prijeko  
JAVNI OGLAS
za prikupljanje prijava za dodjelu pomoći licima čija su poljoprivredna dobra uništena uslijed elementarnih nepogoda tokom 2014. godine na području općina u Federaciji BiH u kojima je proglašeno stanje elementarne nepogode  OBRAZAC
 
OGLAS
za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica
 u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja
 
J A V N I   O G L A S
za imenovanje člana nadzornog odbora
JU „Centar za kulturu i edukaciju“ Visoko

 
JAVNI POZIV
za odabir korisnika Projekta „Podrške pokretanje plasteničke proizvodnje na području općine Visoko, a u cilju pomoći socijalno ugroženim porodicama“
 
JAVNI POZIV nevladinim organizacijama i političkim strankama
za dodjelu na korištenje općinskih poslovnih prostora
 

JAVNI OGLAS-PONOVLJENI za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

JAVNI OGLAS-PONOVLJENI za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

JAVNI POZIV za prijem volontera na rad u Službi civilne zaštite općine Visoko

 
J A V N I   P O Z I V  za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Visoko za 2015. godinu  
 Poziv za dostavu ponuda  u postupku javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga zbrinjavanja pasa lutalica i napuštenih pasa na području Općine Visoko  

K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2014/2015. godinu

Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2014/2015. godinu

 

J A V N I P O Z I V za izbor najuspješnijih literarnih i likovnih radova „Sjećanje na šehide”

Objavljeno 07.05.2015.

JAVNI OGLAS za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora u Multimedijalnom Centru Prijeko

 Objavljeno 30.04.2015.

JAVNO NADMETANJE-LICITACIJA ZA ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE RADI POSTAVLJANJA LJETNE BAŠTE

Objavljeno 30.04.2015.

 

Javni Poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Općina Visoko u 2015.godini

Objavljeno 22.04.2015.

JAVNI OGLAS za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

Objavljeno 15.04.2015.

Javni poziv za odabir korisnika Projekta "Razvoj savremene proizvodnje jagodičastog voća na području općine Visoko u cilju zapošljavanja stanovništva u ruralnim područjima na području općine Visoko"

Objavljeno 7.04.2015.

 Pdficon3

Javni poziv za prijem volontera na rad u Jedinstveni općinski organ uprave

Objavljeno 18.03.2015.godine

 Pdficon3

Javni poziv za davanje bez naknada na korištenje nedovršenog stambenog objekta u naselju Vrblje

Objavljeno 20.02.2015.godine

 Pdficon3

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta "Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV-LODIV koji finansira EU

Objavljeno 20.02.2015.godine

 Pdficon3

Javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora JKP "Visoko" doo Visoko

Objavljeno 19.02.2015.godine

 Pdficon3

Javni poziv za javnu raspravu za Nacrt Prostornog plana općine Visoko za period 2014-2034 godina 

Objavljeno 17.02.2015.godine

 Pdficon3

Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu komisije za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Visoko

Objavljeno 3.02.2015.godine

 Pdficon3

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na javnoj raspravi

Objavljeno 3.02.2015. godine

 Pdficon3

Javni oglas za imenovanje člana nadzornog odbora JP Radio televizija Visoko

Objavljeno 14.01.2015.godine

 Pdficon3

Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko

Objavljeno 14.01.2015.godine

 Pdficon3

Javni oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za izdavanje poslovnih prostora

Objavljeno 14.01.2015.godine

 Pdficon3

Javni poziv Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za kreditiranje pod povoljnim uslovima

Objavljeno 7.01.2015.godine

 Pdficon3

Javni oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

Objavljeno 15.12.2014.godine

Pdficon3 

Započela primjena projekta "Hitni oporavak od poplava"

Objavljeno 15.12.2014. godine

 Pdficon3

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu prijedloga programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Općine Visoko za 2015.godinu

Objavljeno 27.11.2014.godine

 Pdficon3

Javni poziv za javnu raspravu o nacrtu budžeta Općine Visoko za 2015.godinu i nacrtu odluke o izvršenju budžeta za 2015.godinu

Objavljeno 26.11.2014.godine

 Pdficon3

Javni poziv za javnu raspravu o nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2015.godinu.

Objavljeno 26.11.2014.godine

 Pdficon3

Javni poziv za javnu raspravu o nacrtu Strategije komuniciranja Općine Visoko sa javnošću za period 2015-2021.godinu

Objavljeno 26.11.2014,godine 

 Pdficon3

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava porodicama čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće na području općine Visoko

Objavljeno 19.11.2014.

 Pdficon3

Javni poziv za vlasnike parcela u vezi sa Regulacionim planom poslovne zone Ozrakovići

Objavljeno 24.10.2014.godine

 Pdficon3

Javni poziv za prijem volontera na  rad u Jedinstveni općinski organ uprave

Objavljeno 16.10.2014.godine

 Pdficon3

Javni oglas- ponovljeni za dodjelu u zakup poslovnog prostora u ulici Alije Izetbegovića

Objavljeno 16.10.2014.godine

 Pdficon3

Javni oglas- ponovljeni za dodjelu u zakup poslovnog prostora u ulici Kadije Uvejsa

Objavljeno 16.10.2014.godine

 Pdficon3

Uputstvo o revitalizaciji poljoprivredne proizvodnje nakon stanja prirodne nesreće uz program utroška sredstava budžeta ZE-DO kantona za poticaje poljoprivredne proizvodnje za 2014. godinu

Objavljeno 9.10. 2014. godine

 Pdficon3

Obrasci za poticaje 2014

Objavljeno 9.10.2014.godine

 Pdficon3

Javni oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

Objavljeno 13.08.2014.godine

 Pdficon3

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Jedinstven općinski organ uprave općine Visoko

objavljeno 6.08.2014.godine

 Pdficon3

Godišnji poziv za dostavljanje projektnih prijedloga (APS) broj APS1-2014: Lokalni ekonomski razvoj

objavljeno 1.08.2014.godine

 Pdficon3

Javni konkurs za grant sredstva za 2014.godinu

Objavljeno 1.08.2014.godine

 Pdficon3

Javni poziv za kreditiranje  pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima

Objavljeno 1.08.2014.godine

 Pdficon3

Javni oglas za prijem pripravnika u radni odnos u Općini Visoko

Objavljeno 1.08.2014.godine

 Pdficon3

Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općinu Visoko

Objavljeno 1.08.2014.godine

 Pdficon3

Javna rasprava za Regulacioni plan poslovne zone "Ozrakovići" Visoko lokalitet I

Objavljeno 2.07.2014. godine

 Pdficon3

Javni poziv za davanje u zakup reklamnih panoa- bilborda

Objavljeno 30.06.2014. godine 

 

Javni poziv za prijem volontera u Jedinstveni općinski organ uprave

Objavljeno 23.06.2014. godine

 Pdficon3

Konačna preliminarna lista- spisak studenata, aplikanata koji su u konkurenciji za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2013/2014. godinu

Objavljeno 6.06.2014.godine

 Pdficon3

 

Obavijest o održavanju edukacije "Lod metodologija- izrada logičkog okvira (LFA) i projektnog prijedloga"

Objavljeno 3.06.2014. godine

 Pdficon3

 

Javno nadmetanje- ponovna licitacija za zauzimanje javne površine radi postavljanja ljetnje bašte

Objavljeno 03.06.2014.godine

 

 

Javni poziv za izbor najljepšeg vrta/balkona na području općine Visoko

Objavljeno 02.06.2014.godine

 Pdficon3

 

Rezultati bodovanja, preliminarna lista studenata koji su u konkurenciji za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2013/2014. godinu

Objavljeno 27.05.2014.godine

 Pdficon3

 

Javni poziv za izbor najuspješnijih literarnih i likovnih radova "Sjećanje na šehide", za učenike osnovnih i srednjih škola, za nagradu,u 2014.godini

Objavljeno 27.05.2014.godine

 Pdficon3

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Visoko za 2014.godinu

Objavljeno 15.05.2014.godine

 

Javni poziv za arhitekte

Objavljeno 12.05.2014.godine

 Pdficon3

 Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju uvođenja i certifikaciji sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i dijela markentinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestijacijama

Objavljeno 29.04.2014.godine

 

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namjenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite

Objavljeno 29.04.2014.godine

 Pdficon3

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova izvoza

Objavljeno 29.04.2014.godine 

 Pdficon3

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju inovatora iz ZE-DO kantona

Objavljeno 29.04.2014.godine

 

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona u ZE-DO kantonu

Objavljeno 29.04.2014.godine

 Pdficon3

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djetnosti i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata

Objavljeno 29.04.2014.godine

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata

Objavljeno 29.04.2014.godine

   
 Pdficon3

 

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata

Objavljeno 29.04.2014.godine

   
 Pdficon3

 Drugi javni poziv zainteresiranim privrednim subjektima za apliciranje u okviru programa "The Challenge"

Objavljeno 21.04.2014.godine

 

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu donacije Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi

Objavljeno 21.03.2014.godine

 Pdficon3

 

Javni poziv za prijem volontera na rad u Jedinstveni općinski organ uprave

Objavljeno 20.03.2014. godine

 Pdficon3

 

Javni poziv nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Općina Visoko u 2014. godini

Objavljeno 7.03.2014.godine

 Pdficon3

 

Javni poziv za finansiranje projekta"Plastenička proizvodnja kao pomoć poboljšanju finansijskog stanja dijela socijalno ugroženih porodica na teritoriji općine Visoko"

   
 Pdficon3

 

JAVNI POZIV za prijem volontera na rad u Jedinstveni općinski organ uprave

Pdficon3 JAVNI POZIV za imenovanje Zdravstvenog savjeta općine Visoko
  Datum objavljivanja: 18.2.2014. godine
Pdficon3 JAVNI OGLAS za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Visoko
 

Datum objavljivanja: 14.2.2014. godine

Pdficon3

JAVNI OGLAS za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomoć i održivog povratka u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u općinama Federacije Bosne i Hercegovine

  Datum objavljivanja: 22.1.2014. godine
Pdficon3 JAVNI OGLAS za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora
  Datum objavljivanja: 15.1.2014. godine
Pdficon3

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općini Visoko

 

Datum objavljivanja: 9.1.2014. godine

Pdficon3

JAVNI KONKURS za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja

 

Datum objavljivanja: 28.11.2013. godine

Pdficon3

JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o zaštiti od buke

 

Datum objavljivanja: 15.11.2013. godine

Pdficon3

JAVNI OGLAS za prodaju nedovršenog dvosobnog stana u ulici Patriotske lige br. 11 Visoko

 

Datum objavljivanja: 12.11.2013. godine

Pdficon3

JAVNI POZIV za prijem volontera na rad u službe za upravu i posebne službe općine Visoko

  Datum objavljivanja: 12.11.2013. godine
Pdficon3 JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći
  Datum objavljivanja: 17.10.2013. godine
 Pdficon3 JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju i građenju
   Datum objavljivanja: 01.10.2013. godine
Pdficon3  JAVNI OGLAS za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora u svrhu obavljanja tradicionalnih zanata  
 

Datum objavljivanja: 30.09.2013. godine

Pdficon3

JAVNI OGLAS za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove "Dom zdravlja" Visoko

 

Datum objavljivanja: 12.08.2013. godine

Pdficon3

JAVNI OGLAS za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko

 

Datum objavljivanja: 12.08.2013. godine

Pdficon3

JAVNI OGLAS za imenovanje Nadzornog odbora preduzeća "Sebilj" d.d. Visoko

 

Datum objavljivanja: 12.08.2013. godine

Pdficon3 JAVNI POZIV za obilježavanje 3. maja - Dana otpora od agresije 
  Datum objavljivanja: 27.04.2013. godine
Pdficon3 KONKURS za odobravanje sredstava za odbranu magistarskog i doktorskog rada
  Datum objavljivanja: 24.04.2013. godine
Pdficon3 JAVNO NADMETANJE – licitacija ljetne bašte 
  Datum objavljivanja: 22.04.2013. godine
Pdficon3 JAVNI OGLAS za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora br. 2
  Datum objavljivanja: 10.04.2013. godine
Pdficon3 JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH
  Datum objavljivanja: 21.03.2013. godine
Pdficon3 JAVNI POZIV za usmenu javnu raspravu o zaštitnim zonama vodovoda Radinovići
  Datum objavljivanja: 20.03.2013. godine
Pdficon3 OBAVJEŠTENJE o nabavci
  Datum objavljivanja: 12.02.2013. godine
Pdficon3 KONKURS za izbor direktora - Javna ustanova Zavičajni muzej Visoko
  Datum objavljivanja: 01.02.2013. godine
Pdficon3 JAVNI OGLAS za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora
  Datum objavljivanja: 21.01.2013. godine
Pdficon3 JAVNI OGLAS za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Visoko

 

Datum objavljivanja: 10.01.2013. godine

Javni Poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Općina Visoko u 2015.godini