Grad Visoko

Pregled novosti
08.07.2019

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima u Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05, 29/05,81/08,22/09 i 109/12), člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine...

Pročitajte više

01.07.2019

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko na osnovu Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko broj: 01/1-53/3-11 od 29.03.2018. god...

Pročitajte više

27.06.2019

Na osnovu člana 9. stav (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupka javnih nabavki i izvršenju ugovora, broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018.godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj, ...

Pročitajte više

27.06.2019

Na osnovu člana 9. Stva (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupka javnih nabavki i izvršenja ugovora, broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018. godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj,...

Pročitajte više

27.06.2019

Na osnovu člana 9. stav (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupka javnih nabavki i izvršenju ugovora, broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018.godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj, ...

Pročitajte više

27.06.2019

Na osnovu člana 9. stav (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupaka javnih nabavki i izvršenju Ugovora broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018. godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj,...

Pročitajte više

27.06.2019

Na osnovu člana 9. Stva (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupka javnih nabavki i izvršenja ugovora, broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018. godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj,...

Pročitajte više

27.06.2019

Na osnovu člana 9. stav (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupaka javnih nabavki i izvršenju Ugovora, broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018. godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj...

Pročitajte više

25.06.2019

Na osnovu Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Ze-Do kantona na području općine Visoko za 2019. godine Grad Visoko, Služba za lokalni ekonomski razvoj. komunalne poslove, zaštitu...

Pročitajte više

19.06.2019

Na osnovu Zakona o radu (br. 26/16 član 22. stav 2), Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kan...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.