Grad Visoko

Pregled novosti
25.08.2020

Odluka o poništenju Javnog oglasa za prijem randika u radni odnos u JKP "Gradska groblja" d.o.o. Visoko.

Pročitajte više

17.08.2020

Grad Visoko obavještava sve zainteresovane da je objavljen javni poziv Europske unije EU4AGRI vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava, tj. investicija u prerađivačke kapacitete i ma...

Pročitajte više

12.08.2020

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je raspisalo:   Javni poziv 1. Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d. d. Sar...

Pročitajte više

04.08.2020

    JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos      

Pročitajte više

15.07.2020

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 29/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene no...

Pročitajte više

08.07.2020

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "DOM ZDRAVLJA" VISOKO   JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME 1. Medicinska sestra/tehničar, opšti smijer u službi ...

Pročitajte više

07.07.2020

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 29. stav 1. Uredbe sa z...

Pročitajte više

10.03.2020

Na osnovu člana 20a, stav (2). Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene...

Pročitajte više

28.02.2020

Na osnovu člana Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl.Novine FBiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.Novi...

Pročitajte više

27.02.2020

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u  organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), Gradonačelnica, r a s p i s  u j e    J A V...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.