Općina Visoko

Pregled novosti
17.05.2019

Povodom 29. avgusta - Dana općine Visoko, a na osnovu člana 11. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10), Komisija za odlikovanja, javna pri...

Pročitajte više

15.05.2019

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području ...

Pročitajte više

08.04.2019

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora ...

Pročitajte više

28.02.2019

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora ...

Pročitajte više

19.02.2019

Na osnovu Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom z...

Pročitajte više

05.02.2019

Na osnovu  Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom ...

Pročitajte više

08.01.2019

Na osnovu člana 2.12 stav (5) Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik  BiH “, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/1...

Pročitajte više

07.01.2019

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „VISOKO“ d.o.o. Visoko o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje Odbora za reviziju (broj: 4602 od 07.12.2018. godine), a u skladu ...

Pročitajte više

27.12.2018

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u  organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), Općinska načelnica Visoko raspisuje   J A V...

Pročitajte više

26.12.2018

Na osnovu člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja" Visoko, Odluka Upravnog odbora b...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.