Općina Visoko

Pregled novosti
23.05.2018

Na osnovu člana 26. Statuta JU "Dom zdravlja" Visoko, člana 4. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja" Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-1...

Pročitajte više

18.05.2018

Povodom 29. avgusta - Dana općine Visoko, a na osnovu člana 11. Odluke o javnim priznanjima općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 04/06 i 01/10), Komisija za odlikovanja, javna pri...

Pročitajte više

18.05.2018

Na osnovu člana 33. Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i 8/13) i Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17) budžetske pozici...

Pročitajte više

15.05.2018

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja općine Visoko koji se odnose na oblast turizma i člana 33. Statuta općine Visoko (,Službeni glasnik općine Visoko", broj 1/11 i 8/13), Op...

Pročitajte više

13.05.2018

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluke Upravnog odbora broj ...

Pročitajte više

08.05.2018

Na osnovu člana 17. Pravila i Odluke Upravnog odbora JU Gradska biblioteka Visoko broj:  04-12-01/18 od 18.04.2018. godine, Javna ustanova Gradska biblioteka Visoko raspisuje:   KONKURS   ZA I...

Pročitajte više

26.04.2018

Na osnovu člana 24.Pravila JU KSC“Mladost“Visoko, Odluke o popuni radnog mjesta, broj:01/2-77/18 od 11.04.2018.g., Upravni odbor JU KSC“Mladost“Visoko raspisuje:                                 ...

Pročitajte više

09.04.2018

Na osnovu člana 26. Statuta JU"Dom zdravlja"Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU"Dom zdravlja"Visoko, Odluka Upravnog odbora broj ...

Pročitajte više

09.04.2018

Na osnovu  člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine ZDK“ broj 1/15) i člana 33 Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i 8...

Pročitajte više

Starije novosti možete pronaći u mjesečnoj arhivi.