Općina Visoko

03.04.2018

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA

Na osnovu  člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine ZDK“ broj 1/15) i člana 33 Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i 8/13) Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17) budžetske pozicije pod ekonomskim kodom 613 300 redni broj 1.1.5. „Izdaci za Program Fonda zaštite okoline ZDK i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17), Općina Visoko raspisuje:

 

JAVNI POZIV

 

za dodjelu finansijskih sredstava za čišćenje divljih deponija na području općine Visoko

 

 

1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je čišćenje divljih deponija na području mjesnih zajednica, a u skladu sa odobrenim sredstvima Fonda zaštite okoliša  ZDK  za 2018. godinu.

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

Pravo učešća na javnom pozivu imaju mjesne zajednice sa područja općine Visoko koje u svojim programskim ciljevima potiču mjere zaštite okoliša i unaprijeđenje okoliša.

3. Uz zahtjev za odobrenje sredstava potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.Obrazac za prijavu prijedloga projekta (dostavljeno u prilogu Javnog poziva);

2. Detaljan opis sa fotodokumentacijom i lokacijom deponije;

3. Izjava da je mjesna zajednica u sistemu odvoza komumnalnog otpada / ukoliko nije dostaviti Izjavu o spremnosti uključenja u sistem odvoza komunalnog otpada (dostavljeno u prilogu Javnog poziva);

4. Izjava o procentualnoj pokrivenosti odvozom komunalnog otpada (dostavljeno u prilogu Javnog poziva);

5. Izjava o namjenskom utrošku sredstava (dostavljeno u prilogu Javnog poziva).

Neće se uzeti u razmatranje prijave mjesnih zajednica koje ne dostave popunjene obrazac koji će biti u prilogu Javnog poziva.

 

4. Vrednovanje projekta

Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija imenovana od strane Općinske načelnice.

Maksimalan iznos koji se po javnom pozivu mjesnoj zajednici može odobriti za projekat je 1.000,00 KM.

 

5.  Opće odredbe

Mjesne zajednice su dužne nakon realizacije projekta dostaviti Izvještaj o utrošku sredstava popraćen fotodokumentacijom prije/poslije čišćenja divlje deponije. Odvoz i deponovanje komunalnog otpada obavljat će JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko.

 

6.  Rok dostave projekta

10 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Visoko.

 

Prijave se predaju na adresu:

  

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZDK

OPĆINA VISOKO,

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLINE

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKTA MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

 

IZJAVE MOŽETE PREUZETI NA SLJEDEĆIM LINKOVIMA:

 

IZJAVA O SPREMNOSTI UKLJUČENJA MJESNE ZAJEDNICE U SISTEM ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

 

IZJAVA O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA

 

IZJAVA O UKLJUČENOSTI MJESNE ZAJEDNICE U SISTEM ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

 

IZJAVA O PROCENTUALNOJ UKLJUČENOSTI MJESNE ZAJEDNICE U SISTEM ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA