Općina Visoko

09.04.2018

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE RIJEČNIH KORITA

Na osnovu  člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine ZDK“ broj 1/15) i člana 33 Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i 8/13) Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17) budžetske pozicije pod ekonomskim kodom 613 300 redni broj 1.1.5. „Izdaci za Program Fonda zaštite okoline ZDK i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17), Općina Visoko raspisuje:

 

JAVNI POZIV

 

za dodjelu finansijskih sredstava za čišćenje riječnih korita na području općine Visoko

 

1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je čišćenje riječnih korita na području općine Visoko (izuzev riječnih korita Bosne i Fojnice), a u skladu sa odobrenim sredstvima Fonda zaštite okoliša  ZDK  za 2018. godinu.

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

Pravo učešća na javnom pozivu imaju osnovne i srednje škole i udruženja sa područja općine Visoko koje u svojim programskim ciljevima potiču mjere zaštite okoliša i unaprijeđenje okoliša.

 

3. Uz zahtjev za odobrenje sredstava potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Obrazac za prijavu prijedloga projekta (dostavljeno u prilogu Javnog poziva);
  2. Kopija rješenja o registraciji škole / udruženja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
  3. Kopija uvjerenja o poreskoj registraciji-identifikacioni broj;
  4. Detaljan opis projektnog prijedloga;
  5. Izjava o namjenskom utrošku sredstava (dostavljeno u prilogu Javnog poziva).

Neće se uzeti u razmatranje prijave osnovnih i srednjih škola, udruženja koja ne dostave popunjene obrazac koji će biti u prilogu Javnog poziva.

 

4. Vrednovanje projekta

Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija imenovana od strane Općinske načelnice.

Maksimalan iznos koji se po javnom pozivu može odobriti za projekat je 1.000,00 KM.

 

5. Opće odredbe

Osnovne i srednje škole / udruženja su dužni nakon realizacije projekta dostaviti Izvještaj o utrošku sredstava popraćen fotodokumentacijom prije/poslije čišćenja riječnih korita. Odvoz i deponovanje komunalnog otpada obavljat će JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko.

 

6. Rok dostave projekta

10 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Visoko.

 

Prijave se predaju na adresu:

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZDK

OPĆINA VISOKO,

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLINE

 

IZJAVU O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA MOŽETE PREUZETI OVDJE