Općina Visoko

03.04.2018

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH LITERARNIH RADOVA POVODOM DANA ARMIJE R BIH

Povodom Dana Armije R BiH, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko, u saradnji sa Organizacionim odborom za obilježavanje Dana Armije R BiH u Visokom, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

 

Za izbor najuspješnijih literarnih radova „I ja volim Armiju RBiH”, za učenike osnovnih i srednjih škola općine Visoko.

Radovi će biti podijeljeni u dvije kategorije: radovi učenika osnovnih i radovi učenika srednjih škola.

Svaki rad treba da sadrži podatke o imenu i prezimenu učenika, naziv škole, razred, godina rođenja i kontakt telefon.

Radovi se dostavljaju na adresu:

Općina Visoko

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Ulica Alije Izetbegovića 12 A

Svakim radnim danom od 08 do 16 sati sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za izbor najuspješnijih literarnih radova „I ja volim Armiju RBiH” za učenike osnovnih i srednjih škola općine Visoko”, najkasnije do 10.04.2018. godine.