Općina Visoko

26.04.2018

JU KSC “MLADOST“ VISOKO - JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNOG MJESTA

Na osnovu člana 24.Pravila JU KSC“Mladost“Visoko, Odluke o popuni radnog mjesta, broj:01/2-77/18 od 11.04.2018.g., Upravni odbor JU KSC“Mladost“Visoko raspisuje:

 

 

                                                             JAVNI  OGLAS

                                                 za popunu radnog mjesta

 

 

Za radno mjesto:

1.Radnik/ca na održavanju čistoće -na određeno vrijeme 12(dvanaest) mjeseci -1(jedan) izvršilac

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

NK – Osnovna škola 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:

-uvjerenje o državljanstvu BiH(ovjerena kopija)

-izvod iz matične knjige rođenih(ovjerena kopija)

-svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi-(ovjerena kopija)

-kratku biografiju     

Dokumenti ne mogu biti stariji od 6(šest) mjeseci.

Izabrani kandidat će naknadno dostaviti  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“, web stranici Općine Visoko i oglasnoj ploči JU KSC“Mladost“ Visoko  na adresu:

JU KSC“Mladost“Visoko, Branilaca bb, 71300 Visoko, sa naznakom “Prijava na Javni oglas za popunu radnog mjesta-Radnik/ca na održavanju čistoće - NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.