Općina Visoko

23.10.2018

JAVNA USTANOVA GRADSKA BIBLIOTEKA VISOKO - KONKURS

Na osnovu Odluke Upravnog odbora, broj: 04-28-01/18, od 16.10.2018. godine, JU Gradska biblioteka Visoko raspisuje

                                                       

KONKURS

 

za radno mjesto:

- bibliotekar: 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme (12 mjeseci)

 

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

- VSS bibliotečkog usmjerenja (VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus studija po Bolonjskom sistemu),

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima bibliotekara,

- položen stručni ispit.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

- Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija),

- Diplomu o završenoj školskoj spremi (ovjerena kopija),

- Potvrdu o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija),

- Potvrdu o radnom iskustvu,

- Kratku biografiju.

 

Dokumenti ne mogu biti stariji od 6  mjeseci.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

JU Gradska biblioteka Visoko

Prijeko bb-Kulturni centar Altindag

71300 Visoko.

 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.                                                          

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

 

 

                                                     

                                                                     UPRAVNI ODBOR

                                                  JU GRADSKA BIBLIOTEKA VISOKO