Grad Visoko

27.06.2019

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g.

Na osnovu člana 9. stav (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupka javnih nabavki i izvršenju ugovora, broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018.godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga

Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g.

(cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta)

 

 

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je pristupila izradi Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta).

 

 

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA PROJEKATA ZA IZRADU PRIJEDLOGA PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U INFRASTRUKTURU IZ BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2020.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta)

 

a) Pravo predlaganja projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2020. g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) imaju svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici mjesnih zajednica, poduzetnici, privredna društva, službe za upravu i svi drugi subjekti koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.

 

b) Eliminatorni uslov za predlaganje projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) jeste da predlagač za predloženi projekat posjeduje urednu projektno-tehničku dokumentaciju (revidovan Glavni projekat) i građevinsku dozvolu.

 

c) Minimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 10.000,00 KM.

 

d) Projekti usklađeni sa Stategijom razvoja Općine Visoko 2015 – 2021

 

III NOSIOCI AKTIVNOSTI

Glavni nosilac aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g.

 

 

IV KRITERIJ

Koordinacijski tim za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g. odlučivat će isključivo o projektima koji su u skladu sa nadležnostima Grada Visoko, te koji ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:

- Investicija podstiče privredni razvoj

- Stepen u kojem projekat zadovoljava potrebe zajednice

- Projekat donosi nove budžetske prihode

- Projekat privlači strani kapital

- Projekat je već započet

- Projekat smanjuje tekuće budžetske troškove

- Projekat povezuje postojeću infrastrukturu

- Projekat je povoljan za životnu sredinu

 

Lica iz dijela II tačka a) imaju posebno pravo uputiti prijedloge za realizaciju projekta “Zaboravljenih sela” koji će prema prioritetima u ovisnosti o stanju na terenu biti sastavni dio Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta).

Ocjenu stanja na terenu, kao i utvrđivanje da li se u konkretnom slučaju radi o realizaciji projekta u “Zaboravljenom selu” (udaljenost, odnosno da li je rubno područje općine i mjesto kojem prijeti potpuno iseljavanje) vršit će Koordinacijski tim.

 

 

V NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA/ZAHTJEVA

V I Potencijalni predlagači Obrasce za podnošenje prijedloga za izradu Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2020.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) mogu preuzeti na slijedećim adresama:

- u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

- u prostorijama Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Grada Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija br. 21

- u elektronskoj formi u prilogu ovog Javnog poziva.

 

V II Rok za podnošenje uredno popunjenih Obrazaca zajedno sa prilozima je 12.07.2019. g. do 15:00 sati, adresa: zgrada Gradske uprave Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12 A, Centar za pružanje usluga građanima, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

 

V III Koordinacijski tim razmatrat će isključivo one prijedloge za investiranje koji budu dostavljeni u skladu sa ovim Javnim pozivom i koji pristignu u navedenom roku.

 

V IV Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani predlagači mogu se obratiti Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj, na broj telefona 032 732 516, putem e-maila ler@visoko.gov.ba ili lično u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija broj 21.

 

Prilog: Zahtjev za kandidovanje projekta u Program kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada  Visoko za 2020.g.