Općina Visoko

14.06.2018

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE SISTEMA ZA ODVODNJU, KOŠENJE TRAVE I KOROVA

Na osnovu  člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine ZDK“ broj 1/15) i člana 33. Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i 8/13) Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17) budžetske pozicije pod ekonomskim kodom 613 300 redni broj 1.1.5. „Izdaci za Program Fonda zaštite okoline ZDK i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17), Općina Visoko raspisuje:

 

JAVNI POZIV

 

za dodjelu finansijskih sredstava za čišćenje sistema za odvodnju, košenje trave i korova u putnom pojasu nekategorisanih puteva i lokalnih cesta na području općine Visoko

 

 

1.   Predmet javnog poziva

 

Predmet javnog poziva obuhvata čišćenje cestovnih jaraka ručno i mašinski, iskop zatrpanih jaraka ručno i mašinski, odstanjivanje nanosa i drugog materijala iz propusta ulazne i izlazne glave građevine, manje popravke cjevastih propusta, košenje trave i korova,sjećenje šiblja ručno i mašinski, u putnom pojasu nekategorisanih puteva i lokalnih cesta na području mjesnih zajednica, a u skladu sa odobrenim sredstvima Fonda zaštite okoliša  ZDK  za 2018. godinu.  Predmet javnog poziva ne mogu biti predmetni objekti u privatnom vlasništvu.

 

  1. 2.      Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

 

Pravo učešća na javnom pozivu imaju mjesne zajednice sa područja općine Visoko koje u svojim programskim ciljevima potiču mjere zaštite okoliša i unaprijeđenje okoliša.

 

3.   Uz zahtjev za odobrenje sredstava potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

3.1. Obrazac za prijavu prijedloga projekta (dostavljeno u prilogu Javnog poziva)

3.2. Detaljan opis sa fotodokumentacijom i lokacijom propusta;

3.3. Izjava o namjenskom utrošku sredstava (dostavljeno u prilogu Javnog poziva).

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave mjesnih zajednica koje ne dostave popunjene obrazac koji će biti u prilogu Javnog poziva.

 

4.   Vrednovanje projekta

 

Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija imenovana od strane Općinske načelnice.

Maksimalan iznos koji se po javnom pozivu mjesnoj zajednici može odobriti za projekat je 500,00 KM.

 

5.  Opće odredbe

Mjesne zajednice su dužne nakon realizacije projekta dostaviti Izvještaj o utrošku sredstava popraćen fotodokumentacijom prije/poslije čišćenja.

 

 

6.  Rok dostave projekta

10 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Visoko.

 

 

 

Prilozi Javnog poziva: 

Izjava o namjenskom utrošku sredstava

 

Obrazac za prijavu prijedloga projekta

 

 

 

 

Prijave se predaju na adresu:

  

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA VISOKO,

 

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLINE