Općina Visoko

06.06.2018

ODLUKA O DODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

Deponije DivljeObrazlozenje 3